Jääkäriprikaatin Kilta ry

Etupyörä on Jääkäriprikaatin 85 -vuotias joukko-osastolehti

ETUPYÖRÄ

Etupyörä on Jääkäriprikaatin joukko-osastolehti, jonka päätoimittajana toimii joukko-osaston esikuntapäällikkö ja toimitussihteerinä tiedotussihteeri Taina Pirinen sekä kirjoittajina joukko-osaston henkilöstö. Jääkäriprikaati on varannut killoille ja Sotilaskotiyhdistyksille mahdollisuuden kirjoittaa lehteen omasta toiminnasta. Nykyisin lehti ilmestyy Sodankylässä vuosittain kaksi numeroisena painoksen ollessa 4000 kpl, vuoden 2019 osalta julkaistaan vain yksi painos syksyllä. Jääkäriprikaati kustantaa ja jakaa lehden kiltojen jäsenille.

Lehden nimihistoriaa

Syksyllä 1925 Polkupyöräpataljoona 1:ssä keskusteltiin oman joukko-osastolehden perustamisesta. Upseerioppilas Antero Rautavaara Reserviupseerikoulusta, myöhemmin opetusneuvos, käynnisti keskustelun kirjoittamalla asiasta pataljoonan sotilaspapille Juho Karhulle joulun alla 1925. Lähtökohtana oli RUK:n kurssilla olleen pioneerioppilas Eero-Eetu Saarisen, myöhemmin eversti, kehuskelu korialaisten Hakku -lehdellä. Tästä sisuuntuneena esitti Antero Rautavaara oman joukko-osastonsa, Polkupyöräpataljoona 1:n, lehdelle nimeksi Etupyörä nimeä.

Ensimmäinen lehti

Lehden näytenumero julkaistiin 21.12.1925. Ensimmäisenä toimitussihteerinä ja luojana oli pataljoonan sotilaspappi, pastori Juho Karhu. Pastori Karhun erottua palveluksesta hoiti lehteä reserviupseerikokelasvääpeli Antero Rautavaara. Vuodesta 1927 lähtien lehden toimitussihteerinä oli kapteeni Kaarlo Breitholtz.
Lehteä julkaistiin Terijoella yksitoista numerona vuodessa, vuodesta 1926 alkaen aina talvisodan alkamiseen. Viimeinen lehti 9/1939 julkaistiin syyskuussa 1939. Lehti oli tämän ilmestymisvaiheen ajan A 3 koon mukainen.

Uudelleen Vaasassa

Lehden julkaiseminen aloitettiin uudelleen Vaasassa vuonna 1961. Tällöin lehden sivukoko oli A4. Tässä koossa lehti ilmestyi aina vuoteen 1971, jolloin sivukoko muutettiin kokoon B5.

Jääkäriprikaatin perustaminen

Jääkäriprikaatin perustamisen yhteydessä 1.10.1979 järjestettiin kilpailu lehden nimen muuttamiseksi. Parempaa nimeä ei keksitty, joten Antero Rautavaaran joulukuussa 1925 keksimä nimi Etupyörä jäi lehden nimeksi.

Kokoelma Perinnetilassa

Joukko-osastolehti Etupyörän kaikki ilmestyneet numerot ovat nähtävinä Jääkäriprikaatin perinnetilassa arvokkaana kokoelmana. Lehdet vuodesta 1925 alkaen vuoteen 1939 talvisodan alkuun ovat sidottuna ja vuoden 1961 jälkeen julkaistut numerot irrallisina.

Palautteet lehdestä pyydetään toimittamaan lehden julkaisijalle osoitteeseen.

Jääkäriprikaati
Etupyörä
PL 5
99601 SODANKYLÄ
taina.pirinen@mil.f


Etupyörä -lehti ottaa vastaan julkaistavaksi killalta kiltatoimintaan liittyviä kirjoituksia, juttuja ja tarinoita.
Voit lähettää juttu ehdotuksesi killan osuudeksi lehteen sähköpostitse osoitteeseen etupyora@jprkilta.fi.

Lehdet pdf -tiedostoina

Etupyörä 2019

Etupyörä 2019

Etupyörä 2/2018

Etupyörä 2/2018

Etupyörä 1/2018

Etupyörä 1/2018

Etupyörä 2/2017

Etupyörä 2/2017

Etupyörä 1/2017

Etupyörä 1/2017

Etupyörä 2/2016

Etupyörä 2/2016

Etupyörä 1/2016

Etupyörä 1/2016

Oikaisu 4.3.2016: Sivulla 19 oli väärä kuva Terhomatti Hämeenkorven tervehdyspuheen otteen kohdalla. Tähän tiedostoon on vaihdettu oikea kuva.


Etupyörä 2/2015

Etupyörä 2/2015

Etupyörä 1/2015

Etupyörä 1/2015


Etupyörä 2/2014

Etupyörä 2/2014


Etupyörä 1/2014

Etupyörä 1/2014


Etupyörä 2/2013

Etupyörä 2/2013


Etupyörä 1/2013

Etupyörä 1/2013


Sivun alkuun